Archive for: novembre 2019

KAULI YA MHESHIMIWA WAZIRI WA HAKI ZA BINADAMU, USTAWI WA JAMII NA JINSIA KUHUSU UWANZIRISHAJI WA KAMPENI YA SIKU 16 ZA KUTOKOMEZA UKATILI DHIDI YA WANAWAKE NA WASICHANA, TOLEO LA 2019

Na Elie HARINDAVYI

1.       Mnamo Novemba 25 ya kila mwaka, Burundi inajiunga na nchi zingine za ulimwengu katika kuzindua rasmi Kampeni ya Siku 16 ya uharakati dhidi ya ukatili kwa wanawake na wasichana. Kipindi hiki kinaanza Novemba 25 na kuisha Disemba 10.

Mheshimiwa Waziri wa Haki za Binadamu, Ustawi wa Jamii na Jinsia akisoma Tangazo jana juma pili tarehe 24 novemba 2019 katika jiji la Bujumbura (Picha na Elie HARINDAVYI)

2.       Kampeni hii ni fursa ya kukumbuka wanawake na wasichana waathirika kutokana na unyanyasaji mbali mbali. Ni wakati wa kujitathmini kwa wadau wa sekta ya kupambana na unyanyasaji wa kijinsia ili waweze kuendeleza mafanikio na kupitisha mikakati bora ya kushinda unyanyasaji wa kijinsia, vizuizi na changamoto zinazoendelea.

3.       Mada ya kitaifa  mwaka huu ni Acha  Burundi iangaze: sisi sote tumalize ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. « 

4.       Maada hii ilichaguliwa ili kupeana dhamiri ya kila mtu kuhusika zaidi katika vita dhidi ya jambo hili ambalo linadhoofisha ubinadamu wote, na linaitaji kazi ya ushirikiano wa washirika tofauti kujenga Burundi ambayo inang’aa.

5.       Siku hii inafika wakati Serikali ya Burundi inaendelea kuimarisha hatua zake katika mapambano dhidi ya ukatili kwa wanawake na wasichana kupitia shughuli za kukuza uwezeshaji binafsi na kinga bora dhidi ya janga hilo.

6.       Wakati wa Kampeni hii, shughuli kadhaa zitaandaliwa nchini kote wakizungumzia maada hiyo; haswa, usambazaji wa sheria maalum ya Kuzuia, ya ulinzi wa wahasiriwa na kutokomeza Ukatili wa Kijinsia kwa viongozi tofauti katika ngazi zote.

7.       Katika ngazi ya kitaifa, uzinduzi rasmi wa Kampeni ya Siku 16 ya uharakati dhidi ya Ukatili dhidi ya Wanawake, toleo la 2019, itafanyika Jumatatu Novemba 25, 2019 tarafani BUGENYUZI katika mkoa wa KARUSI.

8.       Kwa niaba ya selikari tunatoa wito kwa Burundi wote, haswa wenyeji wa tarafa ya Bugenyuzi, kuja kwa wingi katika sherehe za kuzindua rasmi  Kampeni hii na kushiriki katika shughuli ambazo zitaandaliwa wakati wa kipindi hiki.

9.       Kwa warundi wote, tunawatakia maisha mema, bila ukatili  dhidi ya wanawake na wasichana!10.  Asanteni sana! Mungu awabariki!

STATEMENT BY THE MINISTER OF HUMAN RIGHTS, SOCIAUX AFFAIRS AND GENDER ON THE OCCASION OF THE LAUNCH OF THE CAMPAIGN OF 16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST VIOLENCE DONE TO WOMEN AND GIRLS, 2019 edition

By  Elie HARINDAVYI

1. On November 25 of each year, Burundi joins other countries of the world in officially launching the Campaign of 16 Days of Activism against violence against women and girls. This period starts on November 25 and ends on December 10.

Martin NIVYABANDI, Minister of Human Rights, Social Affairs and Gender when reading the statement this sunday 24 november 2019 at Bujumbura (Photo par Elie HARINDAVYI)

2. This campaign is an opportunity to remember women and girls victims of gender-based violence. It is also and an opportunity of the self-assessment for gender-based violence sector actors in order to sustain gains and adopt the best strategies for overcoming gender-based violences, persistent constraints and challenges.

3. The national theme chosen for this year is « Let Burundi shine : together to put an end to violence against women and girls. »

4. It was chosen to challenge the conscience of everyone to become more involved in the fight against this phenomenon that undermines all humanity, and calls for a synergistic work of different partners to build a Burundi that shines.

5. This day arrives while the Government of Burundi has strengthened its interventions in fighting against violence against women through the promotion of its empowerment, effective prevention against this scourge.

6. During this Campaign, several activities will be organized around the theme across the country; in particular, the dissemination of the specific law on Prevention, Protection of Victims and the Suppression of Gender-Based Violence for different leaders from all levels.

7. At the national level, the official launch of the 16 Days of Activism Campaign against Violence against Women, 2019 edition, will take place on 25 November 2019 at the capital city of BUGENYUZI commune, in KARUSI province.

8. We invite the entire Burundian population, especially those from BUGENYUZI commune, to respond massively to the ceremonies of launching this Campaign and to the activities that will be organized during this period.

9. Long live Burundi without violence against women and girls!Thank you! God bless you!

ITANGAZO RISHIKIRIJWE N’UMUSHIKIRANGANJI W’AGATEKA KA ZINA MUNTU, IMIBANO N’ITERAMBERE RIDAKUMIRA RYEREKEYE GUTANGUZA ICESE ISEKEZA RY’IMINSI 16 YAHARIWE KURWANYA AMABI AKOREGWA ABAKENYEZI N’ABIGEME- UMWAKA W’2019.

Na Elie HARINDAVYI

 

Barundi, Barundikazi

 1. Uko umwaka utashe, kw’igenekerezo rya 25 Munyonyo, Uburundi burifatanya n’amakungu mu gutanguza Isekeza ry’iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Ico kiringo gitangura igihe cose ku wa 25 Munyonyo kikarangira ku wa 10 Kigarama.

Nyakubahwa Martin NIVYABANDI, Umushikiranganji w’Agateka ka Zina Muntu, Imibano n’Iterambere Ridakumira igire yariko arasoma itangazo kuri uyu wa Mungu ig. ryz 24 Munyonyo 2019 (Photo par Elie HARINDAVYI)

 1. Iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi nabigeme bashikirwa n’amabi afatiye ku gitsina bigatuma ataho bishikana canke ngo bashikane imiryango yabo.

 

 1. Ni akaryo kandi kuri abo bose biyemeje kurwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza agatima mpembero ngo barabire hamwe aho bateje ikivi ; ivyagenze neza babishishikare, ivyabagoye na vyo batore ubuhinga bwo kubirengera na kare ngo « akatavuga ntigahenda akavuga ».

 

 1. Uno mwaka, rino sekeza rizokwisunga icivugo kivuga kiti:” «  Uburundi bwakaka : Twese hamwe turandurane n’imizi amabi akorerwa abakenyezi n’abigeme ».

 

 1. Kino civugo kitwereka ko uruhara rw’umwenegihugu wese rukenewe kugira ngo turandurane n’imizi ako karanda kabishe ngo twubake Uburundi bwakaka.

 

 1. Uwu mwaka iri sekeza rishitse Leta y’uburundi iriko irakora bimwe biboneka ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu mu gushigikira cane ibikorwa vyo kwiteza imbere ku bakenyezi ngo bagwanye ubukene bwo ntandaro ikomeye yayo mabi.

 

 1. Muri ico kiringo, ibikorwa bitari bike birategekanijwe na canecane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukinga amabi afatiye ku gitsina, gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye.

 

 1. Ibirori vyo gutanguza icese iryo sekeza bizoba kw’igenekerezo rya 25 Munyonyo 2019, mu ntara ya Karusi, muri komine ya Bugenyuzi.

 

 1. Duhamagarira Abenegihugu bose na canecane abo muri komine Bugenyuzi gusidukana n’iyonka mu ibirori vyo gutanguza iryo sekeza no gukwirikirana ibikorwa vyategekanijwe muri ico kiringo.
 2. Ni hahangame Uburundi buzira amabi akorerwa abakenyezi n’abigeme ! Murakoze ! Imana ibahezagire !

DECLARATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE A L’OCCASION DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DES 16 D’ACTIVISME CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET FILLES, édition 2019

Par Elie HARINDAVYI

 

Chers compatriotes,

 Le 25 novembre de chaque année, le Burundi se joint aux autres pays du monde pour lancer officiellement la Campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes. Cette période commence le 25 novembre et se termine le 10 décembre.

Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre lors de la Lecture de la Déclaration ce jeudi 24 novembre 2019 à Bujumbura (Photo par Elie HARINDAVYI)

 1. Cette campagne constitue une occasion de se souvenir des femmes et des filles victimes des violences et d’autoévaluation pour les intervenants du secteur de la lutte contre les Violences basées sur le Genre en vue de pérenniser les acquis et adopter les meilleures stratégies pour surmonter les contraintes et défis persistants.

 

 1. Le thème national retenu cette année est : « Orangeons le Burundi : ensemble pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. »

 

 1. Il a été choisi en vue d’interpeller la conscience de tout un chacun à s’impliquer davantage dans la lutte contre ce phénomène qui mine toute l’humanité, et fait appel à un travail en synergie des différents partenaires en vue de construire un Burundi qui rayonne.

 

 1. Cette journée intervient au moment où le Gouvernement du Burundi continue à renforcer ses interventions en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes à travers la promotion de son autonomisation, prévention efficace contre ce fléau.

 

 1. Au cours de cette Campagne, plusieurs activités seront organisées autour du thème à travers tout le pays ; plus particulièrement la vulgarisation de la loi spécifique portant Prévention, Protection des Victimes et Répression des Violences Basées sur le Genre à l’endroit des différents leaders à tous les niveaux.

 

 1. Au niveau national, le lancement officiel de la Campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, édition 2019, aura lieu le 25 novembre 2019 au chef-lieu de la Commune BUGENYUZI de la province KARUSI.

 

 1. Nous interpellons toute la population Burundaise plus particulièrement celle de la commune Bugenyuzi à répondre massivement aux cérémonies du lancement de cette Campagne ainsi qu’aux activités qui seront organisées durant cette période.

 

 1. Vive le Burundi sans violences faites aux femmes et aux filles !

Je vous remercie ! Que Dieu vous bénisse !

90.83 % des réalisations, une note satisfaisante

90,83% sont des points obtenus lors de l’évaluation du Plan d’Action Annuel (PAA) du Gouvernement au cours du premier trimestre de l’année 2019-2020.

Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre (Photo par Elie HARINDAVYI)

Lors de l’ouverture des Activité d’évaluation des réalisations du 1er trimestre de l’année 2019-2020 le Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre (MDPHASG qui se tient à Bujumbura ce Mardi, le 08 octobre 2019.

Martin NIVYABANDI a dit : «Dans la conduite de l’activité d’évaluation des activités du premier trimestre, nous allons confronter nos prévisions aux résultats réellement atteints pour bien cerner les facteurs ayant induit de bons résultats afin de les renforcer et de les capitaliser pour le reste de l’exercice 2019-2020. Un intérêt particulier sera porté sur les facteurs qui ont constitué des embûches au cours de notre cheminement. Cela nous permettra d’adopter les meilleures stratégies qui puissent nous permettre d’atteindre le meilleur score à la fin de l’exercice 2019-2020.»

Martin NIVYABANDI (à gauche) Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre avec Ir Felix NGENDABANYIKWA (à droite), son Secrétaire Permanent lors de l’ouverture des activités de la journée (photo par Elie HARINDAVYI)

Martin NIVYABANDI a rappelé que le Gouvernement  a mis en place un Comité d’Evaluation des Performances des Organes Publics (CEPOP) pour encadrer les différents Ministères en  instaurant  un système d’évaluation périodique des activités

Il a indiqué que le  Ministère a mis e place une Cellule de Planification, Suivi-Evaluation et Statistiques pour pouvoir apporte un appui technique aux différents services dans la réalisation de leurs activités et dans l’évaluation interne des activités réalisées.

Martin NIVYABANDI (à droite) Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre avec Maître Elisa NKERABIRORI (à gauche), son Assistant lors de l’ouverture des activités de la journée. (photo par Elie HARINDAVYI)

Le Ministre NIVYABANDI a aussi  rappelé à  l’assemblée présente que  la précédente évaluation du  04 juillet 2019 concernait l’évaluation  du  degré de réalisation des  Plans d’Actions annuels 2018-2019, ce qui fut  une belle occasion de clôturer l’année 2018-2019 en beauté, mais aussi un bon élan pour entamer l’année en cours.

Il a informé les participants que pendant cette séance d’évaluation des activités du premier trimestre 2019-2020 on va confronter les prévisions par rapport aux résultats réellement atteints pour bien cerner les facteurs ayant induit de bons résultats afin de les renforcer et de les capitaliser pour le reste de l’exercice 2019-2020.

Vue partielle des Participants (Photo par Elie HARINDAVYI)

Il a mentionné les facteurs d’embuches au cours du cheminement,  ce qui permettra l’adoption des meilleures stratégies  d’atteindre le meilleur score à la fin de l’exercice.

Il a enfin transmis le message de félicitation de la part de Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi, envoyé  aux services du Ministère en charge des droits humains  pour avoir réalisé les activités annuelles de 2018-2019 à un taux  de plus de 80%.

 1. L’évaluation proprement dite

 

NDAYEGAMIYE Salvator, le conseiller chargé du suivi évaluation au MDPHASG en même temps présentateur des résultats de l’évaluation des  activités planifiées au premier trimestre 2019-2020 centrées sur 13 objectifs  avec 20 actions à mener.

Salvator NDAYEGAMIYE, Conseiller chargé de la planification et du Suivi évaluation au Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre (photo par Elie HARINDAVYI)

Il a dit que 13 actions  ont été réalisées, 2 sont inscrites dans le PAA du Gouvernement déjà réalisées mais non  comptabilisées dans les réalisations du 1er trimestre 2019-2020, et 5 actions n’ont pas été évaluées dû aux lenteurs liées au décaissement des fonds à temps au niveau du Ministère en charge des Finances.

Monsieur Salvator a indiqué que les actions réalisées et non évaluées suite au manque de moyen,  seront programmées vers  la fin du trimestre 2019-2020.

 

 

Dévote NDAYIRAGIJE, Conseillère au Secrétariat Permanent chargée de la Cellule des CDFC (Photo par Elie HARINDAVYI)

Selon Madame Dévote NDAYIRAGIJE, Conseillère au Secrétariat Permanent du MDPHASG  chargée de la Cellule des Centres de Développement Familial et Communautaire (CDFC) a précisé que 310 actions planifiées ont toutes ont été réalisées avec un taux moyen de 89,1% au niveau des CDFC.

Elle a ajouté les CDFC n’ont de budget propre à eux, les activités réalisées sont programmées au niveau des différentes Directions Générales.

 • Les principales Recommandations

Au cours des échanges, il a été suggéré ce qu’il y ait:

 • La sensibilisation des acteurs des Mutuelles de Santé pour prendre en compte la création d’autres mutuelles dans leurs planifications sont d’une impérieuse nécessité, exigeant un appui et un accompagnement avérés (SEP/CNPS) ;
 • L’appui aux descentes dans les lieux de privation de libertés et à la rédaction des rapports périodiques, revoir à la hausse les budgets y relatifs;
 • La production des rapports sur la situation du respect des droits de l’homme au Burundi,
 • un renforcement de capacités en matière de rapportage;
 • L’amélioration des résultats pour le 2ème Trimestre 2019-2020 ;
 • Le respect des délais de transmission des rapports  mensuels ;
 • L’implication de tout le personnel dans les activités ;
 • La réflexion très poussée sur la façon de  rapporter sur les activités en rapport avec l’assistance des vivres et non vivres donnée aux vulnérables de plusieurs secteurs;
 • Faire un document unique d’identification des vulnérable bénéficiaires des vivres et non vivres pour minimiser les dépenses et gagner du temps ;

Pré-validation des du premier annuaire statistique

Après l’évaluation, Madame Louise HABONIMANA a passé à la présentation  du premier annuaire statistique pour son analyse et pré-validation avant de le présenter au Comité Technique de l’Information Statistique.

Louise HABONIMANA, conseillère au Secrétariat Permanent chargée de la Cellule Statistique (Photo par Elie HARINDAVYI)

Durant sa présentation, elle s’est basée sur l’organisation, missions et fonctionnement du Ministère des Droits de la personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre,  la méthodologie utilisée, les définitions de quelques concepts et sur les tableaux des données statistiques de tous les secteurs d’intervention du Ministère à savoir la protection sociale, les droits humains, et le genre.

Signalons que c’est pour la première fois que le Ministère met en place un document contenant les données statistiques du Ministère depuis sa création.