3 octobre 2023

Abafise Imigambi myiza ku benegihugu barashigikirwa

Kuri uyu wambere igenekerezo rya 31 nzero 2022, i Bujumbura, Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE ? Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, agateka ka Zina Muntu n’Iterambere Ridakumira yakiriye mu biro iwe John McCready arongoye ishirahamwe Heley  McCready Outreach and Development  Fund ikorana cane n’abakenyezi mu bijanye n’imigambi yo kwiteza imbere.

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, agateka ka Zina Muntu n’Iterambere Ridakumira yakiriye mu biro iwe John McCready arongoye ishirahamwe Heley McCready Outreach and Development Fund (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Iryo shirahamwe risanzwe rifise icicaro ngaha i Bujumbura mu nyubakwa za Kaminuza y’Umwizero wa Afrika, ryarafashije mu gushigikira abakenyezi b’abatwa bo mu Rubirizi afadikanije n’ishirahamwe Better Life Initiatives (BLI), aho babakoteshereje aho barimira imirima y’imiceri.

Muri uwo mubonana, Akaba ahani yasavye ko Nyakubahwa Umushikiranganji ajejwe  Gushigikirana yobagendere akirabira ingene bimbura umuceri barimye, arongera aranashikiriza intumbero afise mu kubandaya ashigikira imigambi y’iterambere ry’umukenyezi mu Burundi.

Elie HARINDAVYI

Le Coordonnateur de la Cellule de Communication et d'Information du Ministère des Droits de la Personne Humaines, des Affaires Sociales et du Genre

Voir tous les articles de Elie HARINDAVYI →