12 août 2022

Yakiriye Paolo C.Belli

Felix NGENDABANYIKWA, Umunyamabanga Ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu yakiriye Paolo C.Belli arongoye igisata co gukinga no gutegekaniriza kazoza abenegihug muri afrika y’ubuseruko n’ubumanuka (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 18 Ruhuhuma 2022 i Bujumbura,  Nyakubahwa Felix NGENDABANYIKWA,  Umunyamabanga Ntayegayezwa mu Bushikiranganji bwo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu n’Iterambere Ridakumira yakiriye mu biro iwe Nyakubahwa Paolo C.Belli, arongoye igisata c’Ibanki y’isi yose co gukinga no gutegekaniriza kazoza abenegihugu bo mu karere ka Afrika yo mu buseko no mu bumanuko. Baka bavuganuye ahanini ibijanye n’ishirwamungiro ry’itororokanirizo rimwe ry’abarabwa n’umigambi yo gukinga no gutegekaniriza kazoza (Registre Unique), hamwe n’ishirwa mu ngiro ry’umugambi ugira kabiri Merankabandi uzorangururwa muntara zose zigize igihugu.

Elie HARINDAVYI

Le Coordonnateur de la Cellule de Communication et d'Information du Ministère des Droits de la Personne Humaines, des Affaires Sociales et du Genre

Voir tous les articles de Elie HARINDAVYI →